Pentru iubitorii pădurilor virgine

Pen­tru că subiec­tul e foar­te dez­bă­tut și foar­te fier­bin­te, pen­tru că mul­tă lume zice că e inte­re­sa­tă de soar­ta pădu­ri­lor vir­gi­ne, pen­tru că am câte­va cunoș­tin­țe de IT pe care le-am putut pune la trea­bă și pen­tru că am fost dis­pus să sacri­fic o zi de mun­că în folo­sul vos­tru, am făcut o har­tă inte­rac­ti­vă a pădu­ri­lor vir­gi­ne pro­pu­se de stu­di­ul PIN MATRA. Am vrut să vă dau posi­bi­li­ta­tea să vă uitați în deta­liu la peri­me­tre­le res­pec­ti­ve și să aveți la îndemâ­nă și cri­te­ri­i­le prin care o pădu­re poa­te fi decla­ra­tă vir­gi­nă sau cva­si­vir­gi­nă.

Vreau să vă pre­vin că o să aveți și dez­a­mă­giri. Une­le peri­me­tre sunt în mod evi­dent alt­ce­va decât păduri vir­gi­ne pen­tru că se văd cu ochiul liber pășu­ni­le și poie­ni­le care au luat în mare par­te locul pădu­rii. În alte­le peri­me­tre se văd dru­mu­ri­le fores­ti­e­re care le tra­ver­sea­ză și spu­neți-mi mie că exis­tă pădu­re care e acce­si­bi­lă prin drum fores­ti­er și care n‑a fost exploa­ta­tă, că o mănânc. Alte­le au supra­fa­ța mai mică decât o pre­văd cri­te­ri­i­le de con­sti­tu­i­re (dacă dați clic în poli­go­nul res­pec­tiv vedeți deta­li­i­le). Deci stu­di­ul PIN MATRA e depar­te de a fi cel mai pre­cis instru­ment de iden­ti­fi­ca­re a pădu­ri­lor vir­gi­ne. Dar mai bine vă uitați sin­guri.

Două vor­be des­pre cri­te­ri­i­le de iden­ti­fi­ca­re a pădu­ri­lor vir­gi­ne. Le găsiți ală­tu­ri de har­tă. Au fost defi­ni­te de cer­ce­tă­tori români, oameni cu zeci de ani de stu­dii și docu­men­ta­re ști­in­ți­fi­că în spa­te. Recu­nosc că la nivel per­so­nal m‑am aflat (și pro­ba­bil încă mă aflu) în dez­a­cord cu une­le din­tre opi­ni­i­le lor în pri­vin­ța mul­tor aspec­te­le prac­ti­ce ale sil­vi­cul­tu­rii, dar când vine vor­ba des­pre cer­ce­ta­re ști­in­ți­fi­că tind să le dau cre­za­re.

Date­le pro­vin din sur­se publi­ce, mai exact de la minis­te­rul mediu­lui, adi­că de aici. Aveți puți­nă răb­da­re, har­ta nu se încar­că rapid.

Har­ta pădu­ri­lor pro­pu­se de stu­di­ul PIN MATRA

Categorii: arii protejate

Etichete: #

Un comentariu

Alin Ciula 8 august 2017 Răspunde

Poli­goa­ne­le Pin Matra e bine ca le avem, dar gre­sim daca ne bazam doar pe aces­te poli­goa­ne cand vor­bim des­pre paduri seculare/virgine/cvasivirgine.
Paduri ce inde­pli­nesc cri­te­ri­i­le se gasesc si in afa­ra poli­goa­ne­lor Pin-Matra, lasa­te la voia intam­pla­rii (adi­ca pe mana ame­na­jis­ti­lor, care la pro­gra­mea­za la taie­re asa cum stiu ei mai bine).
In une­le zone/judete, ‘spe­cia­lis­tii’ ce au con­tri­bu­it la stu­diu n‑au cata­dic­sit sa se depla­se­ze nici macar la sedi­i­le ocoa­le­lor res­pec­ti­ve sa con­sul­te docu­men­te­le (ca ar fi aflat situ­a­tia rea­la), dara­mi­te pe teren.
Asa ca in cazu­ri­le astea:
http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-olteana
http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-higeg
http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurilor-virgine-din-bazinul-raului-lung

In afa­ra de omi­te­ri­le astea de mai sus, savar­si­te in mod evi­dent cu rea-inten­tie (adi­ca oame­nii chiar n‑au vrut sa car­te­ze paduri vir­gi­ne si le-au bagat la gra­ma­da la exploa­ta­re), se mai poa­te sesi­za o eroa­re de alt tip, pro­ba­bil invo­lun­ta­ra (de pozi­tio­na­re a poli­go­nu­lui), inex­pli­ca­bi­la dar evi­den­ta: pt. tru­pul din L‑34–105‑D (OS Mehadia/CS), se obser­va din avion ca poli­goa­ne­le situ­a­te pes­te zona antro­piza­ta cu pajisti in catu­ne­le Zoina/Topla/Studena cores­pund per­fect (ca si for­ma, intin­de­re) tru­pu­lui de padu­re secu­la­ra intac­ta situ­at cu 1 km mai la E. Deci pt acest poli­gon, coor­do­na­te­le sunt devi­a­te cu 1 km apro­xi­ma­tiv, spre V. Deci sa nu ne miram ca avem pajisti in poli­goa­ne, in cazul asta mai bine pozi­tio­nam poli­go­nul corect, unde ii e locul. Poa­te cine­va sa faca asta intr-un intreg Minis­ter si in dita­mai regia?

Si abe­ra­ti­i­le astea sunt doar in zona cunos­cu­ta de mine. Daca le luam la puri­cat pe rand, sigur mai gasim.

Noroc cu Goo­gle Ear­th, dar e trist ca din 2005 mul­te din padu­ri­le ce erau pe atunci nepar­cur­se, au ajuns sur­ce­le cu acte in regu­la.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: