Cum păzim o pădure privată

Când legile se scriu ca să sune bine pe hârtie.


Noul Cod Sil­vic are o pre­ve­de­re foar­te in­te­re­san­tă: pen­tru su­pra­fe­țe­le de pă­du­re mai mici de 30 ha afla­te în pro­pri­e­ta­te pri­va­tă Rom­sil­va va tre­bui să asi­gu­re paza în mod gra­tu­it. M‑am tot gân­dit la im­pli­ca­ți­i­le con­cre­te ale aces­tei pre­ve­deri și – pe cu­vânt de onoa­re – nu re­u­șesc să ima­gi­nez un mod de a o im­ple­men­ta în practică.

Cum dra­cu’ o să se poa­tă lua în pază o su­pra­fa­ță de pă­du­re care se află la dis­tan­ță de pă­du­rea de stat? Cum pă­zești un trup de pă­du­re aflat în­tre pro­pri­e­tăți pri­va­te? Mă pun în pos­tu­ra unui pă­du­rar – aș lăsa lu­cră­ri­le pe care tre­bu­ie să le fac în pă­du­rea de stat, aș ig­no­ra paza din pro­pri­ul can­ton ca să mă duc la dra­cu’ cu cărți să văd dacă nu‑l fură ci­ne­va pe nea Gică… de ce?

Pe urmă nu în­țe­leg cum e cu răs­pun­de­rea ma­te­ria­lă. Un pă­du­rar plă­teș­te din sa­la­riu pa­gu­be­le ne­jus­ti­fi­ca­te din pă­du­re, în ca­zul în care pa­gu­ba s‑a pro­dus în pro­pri­ul can­ton. Lă­săm la o par­te ma­tra­pa­z­lâ­cu­ri­le la care și el e par­te – ne ima­gi­năm un pă­du­rar co­rect. Când se gă­seș­te o pa­gu­bă în pă­du­rea pri­va­tă păzi­tă gra­tu­it cum se pro­ce­dea­ză? Se im­pu­tă pă­du­ra­ru­lui, se re­ți­ne din sa­la­riu și se vi­rea­ză ba­nii pro­pri­e­ta­ru­lui? Adi­că dacă pro­pri­e­ta­rul își taie ile­gal niș­te ar­bori și pe urmă se plân­ge că i s‑au fu­rat – cum se în­tâm­plă frec­vent în pre­zent – este des­pă­gu­bit pen­tru pro­pri­ul lui furt?

Iar dacă nu i se im­pu­tă pă­du­ra­ru­lui ni­mic, la ce bună mai e paza? Ce in­te­res va avea să lase ne­păzi­tă pro­pri­ul can­ton cu pă­du­re pro­pri­e­ta­te de stat, pen­tru care răs­pun­de ma­te­ri­al, ca să‑i pă­zeas­că lui nea Gică pădurea?

În­țe­le­ge ci­ne­va ce e în ca­pul ăs­to­ra care scriu legi în Ro­mâ­nia? Ăș­tia au fost vreo­da­tă pe teren?

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.